Kategori: Städer

Mäklararvode Jönköping

Jönköping är en stor fin stad. I staden Jönköping bor ca  94000 invånare. Jönköping ligger vid Vätterns södra strand. På 1960-talet växte tätorten ihop med Husqvarna, känd för sin tillverkningsindustri. Jönköping ligger beläget i det så kallade bibelbältet. Bibelbältet är ett område i Sverige där det finns många frikyrkor. Jönköping kallas ofta ”Smålands Jerusalem”. Snittpriset per…

Read more

Mäklararvode Helsingborg

Helsingborg är Skånes näst största stad efter Malmö. I Helsingborg bor det ca 108.000 invånare. Staden ligger vid kusten ungefär där Öresund är som smalast. Det är endast cirka 4 km över till Danmark (Helsingör). Från Helsingborg går det många färjor tack vare läget vid havet och närheten till Danmark osv. Snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter…

Read more

Mäklararvode Linköping

En storstad i Östergötland är Linköping. Staden kan stoltsera sig som Sveriges sjunde största stad med strax över 100 000 invånare. 2004 blev Linköping utsedd till Sveriges vackraste enligt Sveriges Arkitekturskola. Linköpings historia går tillbaka till bronsåldern och äldre järnåldern enligt fornlämningar man hittat. Snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter i Linköping ligger på kr. Snittet för bostadsrätter…

Read more

Mäklararvode i Malmö

I centrala Malmö ligger snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter på kr per kvadratmeter. Detta kan jämföras med snittet för hela Sverige som ligger på kr. Det innebär att Malmö faktiskt ligger under Sverigesnittet. Man kan lätt tro att detta innebär att Malmö har mycket lägre mäklararvoden/provisioner än snittet men så är inte riktigt fallet. Provisioner/arvode…

Read more

Mäklararvode i Göteborg

I centrala Göteborg ligger snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter på ca kr per kvadratmeter. Det kan jämföras med snittet för hela Sverige som ligger på kr. Göteborg ligger alltså en bra bit över snittet i Sverige. Man kan lätt tro att detta innebär att Göteborg har mycket högre mäklararvoden/provisioner än de flesta andra städer i…

Read more

Mäklararvode i Stockholm

I centrala Stockholm ligger snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter kr per kvadratmeter. Centrala Stockholm ligger i det absoluta toppskiktet bland bostadspriserna i landet. Det kan jämföras med hela Stockholm där priserna ligger på kr eller snittet för hela Sverige som är kr. Stockholmspriserna ligger kraftigt över snittet i Sverige. Man kan lätt tro att detta…

Read more

Mäklararvode Örebro

Snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter i Örebro ligger på kr. Snittet för bostadsrätter i hela landet Sverige är kr. Örebros bostadspriser ligger därmed betydligt lägre än snittet i Sverige. Skiljer sig då det svenska snittet på mäklarnas mäklararvoden/provisioner mot Örebros nivåer? Provisionen/arvodet skiljer sig faktiskt inte så mycket åt om man räknar i kronor och…

Read more

Mäklararvode Upplands Väsby och Sollentuna

Upplands Väsby och Sollentuna är en avgränsad och namnsatt tätort i Stockholms län enligt Statistiska centralbyrån. Denna tätort, i nuvarande form tillkom 2016 och bebyggelsen består av delar som innan 2015 tillhörde tätorten Stockholm och tätorterna Upplands Väsby och Ekeby. Upplands Väsby och Sollentuna tätort har tillsammans ca 143.000 invånare. Snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter i Sollentuna ligger i nuläget på kr per kvadratmeter….

Read more

Mäklararvode Västerås

Västerås grundades år 990 och är Sveriges femte största stad. Staden har över 110.000 invånare. Snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter i Västerås ligger på kr per kvadratmeter. Som högst var snittpriset över 23.000 kr per kvadratmeter för bostadsrätter men priserna har sedan  dess gått ner lite. Snittpriset för bostadsrätter i hela landet Sverige ligger idag…

Read more

Mäklararvode Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och det är en stad med fina bostäder. Snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter i Uppsala ligger på . Som högst var snittpriset upp över 42.000 kr per kvadratmeter för bostadsrätter men det har sedan gått ner lite. Snittpriset för bostadsrätter i hela landet Sverige ligger på ungefär samma nivå…

Read more