Mäklararvode Botkyrka

Botkyrka ligger i Stockholms län. Priserna på bostäder i Botkyrka har gått ner sedan september 2016. Det är lite anmärkningsvärt eftersom de allra flesta tätorter och städer toppade prismässigt under sommaren eller hösten 2017. I botkyrka ligger snittpriset för bostadsrätter per kvadratmeter idag på 32 141 kr. Snittpriset för bostadsrätter i hela landet Sverige är 44 015 kr. Botkyrkas priser på bostäder ligger alltså lägre än snittet i Sverige. Hur är det då med mäklarnas mäklararvoden/provisioner i Botkyrka kontra storstäderna? Provisionen/arvodet skiljer sig inte jättemycket åt i kronor räknat om man jämför Botkyrka med Malmö, Stockholm eller Göteborg. Skillnaden i bostadspriserna är större än skillnaden i mäklarnas snittprovisioner. Det beror på att mäklarna anpassar sina provisioner till stadens/tätortens nivåer på bostadspriser. Procentuellt är mäklarnas snittprovisioner lite högre i Botkyrka än i storstaden men i kronor räknat så skiljer det sig inte jättemycket åt. Nedan följer en lista på ungefärliga nivåer för mäklarnas arvoden.

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se  Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.
Kom igång

Nuvarande snittprovisioner i kommunen

Villor

  • Snitt i procent: 1,6 %
  • Snitt i kronor:  87 100 kr
  • Median: 75 000 kr

Bostadsrätter 

  • Snitt i procent: 2 %
  • Snitt i kronor: 53 800 kr
  • Median: 45 000 kr

Mäklararvode i Botkyrka

Exempel på normala och rimliga mäklararvoden i Botkyrka:

 Bostadens pris  Normalt arvode i kronor  Normalt arvode i %
 1.000.000 kr  25.000 kr – 35.000 kr  3 %
 2.000.000 kr  40.000 kr – 50.000 kr  2,5 %
 3.000.000 kr  50.000 kr – 60.000 kr  2 %
 4.000.000 kr  55.000 kr – 70.000 kr  1,5 %
 5.000.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1,5 %
 6.500.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1 %
 Bostäder över 7 miljoner kr  90.000 kr – 120.000 kr  1 %

Friköpta hus, villor, radhus & fastigheter har normalt 30-50 % högre provisioner eftersom mäklaren har mer ansvar och arbete med varje enskild försäljning för denna bostadstyp.

Betala inte onödigt mycket för mäklaren

Nivåerna i exemplet ovan är inga exakta nivåer. De visar på ett ungefär hur mycket du får betala för att anlita en duktig mäklare med tillräcklig erfarenhet och kompetens i Botkyrka.
Det är alltid möjligt att hitta billigare alternativ men risken är då att du erhåller en lägre kvalitet på mäklaren & mäklartjänsten. Exempelnivåerna ovan kan du använda och undvika att betala onödigt mycket för mäklartjänsten. Se upp för mäklare som försöker ta oskäligt mycket betalt. Du kan i princip alltid hitta en lika duktig mäklare inom ovanstående exempel-nivåer.  Om den mäklare som du planerar att anlita lämnar en offert med en väldigt hög provisions-/arvodesnivå bör du pruta.
Se till att anlita en duktig mäklare till en rimlig mäklarprovision.

Tag reda på vilken nivå provisionerna ligger på i just ditt område/stad

För att skapa en övergripande bild av vilka mäklararvoden som gäller i just din kommun bör du använda den helt kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se
Du fyller i i dina uppgifter och får sedan offerter från mäklarna i ditt område/kommun. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

32 630 kr/kvm

12 månader (snittpris)

32 141 kr/kvm

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *