Bostadspriser Västerås

Bostadspriser Västerås

I Västerås ligger snittpriset på bostadsrätter på 24 015 kr per kvadratmeter idag (siffran uppdateras automatiskt så fort statistiken ändras). Det kan jämföras med snittet för hela Sverige som ligger på 43 588 kr. Västerås ligger därmed en bra bit under snittet i Sverige.

Priser hus och lägenheter i Västerås

Västerås ligger ganska nära Stockholm och är en av Sveriges största tätorter med över 122 000 invånare. Staden har haft stor betydelse i svensk historia. Den grundades redan år 990. Västerås var en drivande kraft under Sveriges industrialisering och här grundades välkända industriföretag som ASEA, ICA och Nordisk Metall AB. Under de senaste två decennierna har bostadspriser i Västerås gått upp.

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Mäklarofferter.se. Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Mäklarofferter.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.
Kom igång

Ökning av bostadspriser i Västerås

Både bostadsrätter och villor har blivit dyrare i Västerås under de senaste 20 åren. Bostadsrätterna har ökat med nära 900 procent medan villornas priser har gått upp med cirka 300 procent. I Västerås får läget stor betydelse för bostadens pris.

De populäraste bostäderna finns i Öster Mälarstrand på Havsfrugatan. Där finns det även nybyggda bostadsrätter. De ligger mycket nära Mälaren och det är något som får många att vilja bo i Öster Mälarstrand.

Västerås har det mesta av det bästa

Det som gör Västerås till en attraktiv stad att bo i är att den trots sin medelstora storlek har allt det som behövs för en bekväm tillvaro. Här finns gott om skolor och utbildningar för olika åldrar, sjukhus, arbete, butiker, badhus, skidbackar och mer.

För barnfamiljer erbjuder staden gott om aktiviteter året om. Samtidigt är det lätt att ta sig omkring i staden. Många undviker helt bil och cyklar helt enkelt till skola och jobb. Det finns också gott om cykelvägar vilket gör detta alternativ säkrare.

Attraktiva bostadsområden i Västerås

Det finns flera fina områden som många vill bo i. Det är inte bara Öster Mälarstrand som lockar. Det finns till exempel centralare villaområden som Blåsbo, Storhagen, Hemdal, Annedal och Vega. De erbjuder en kombination av grönt och lugnt liv samt nära till stadskärnan. Precis som i andra städer påverkas bostadspriser i Västerås av läget. Nära centrum är populärt.

Det finns också några mycket omtyckta bostadsområden nära Västerås. Dessa är säkra kort för barnfamiljer. Exempel på den här typen av områden är:

  • Rönnby
  • Norra och Södra Gryta
  • Skiljebo
  • Branthovda
  • Skälby

Behov av nya bostäder

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Västerås och det är man väl medvetna om på kommunen. Det planeras tusentals nya bostäder under de kommande åren. Det är något som kan komma att påverka framtida bostadspriser i Västerås.

Tag reda på vilken nivå provisionerna ligger på i just ditt område/stad

För att skapa en övergripande bild av vilka mäklararvoden som gäller i just din kommun bör du använda den helt kostnadsfria hemsidan Mäklarofferter.se.
Du fyller i dina uppgifter och får sedan offerter från mäklarna i ditt område/kommun. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten Mäklarofferter.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

23 914 kr/kvm

12 månader (snittpris)

24 015 kr/kvm

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *