Mäklararvode Haninge

Haninge ligger i Stockholms län och erbjuder fina bostäder. Snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter i Haninge ligger på 32 528 . Som högst var snittpriset uppe på ca 36.000 kr per kvadratmeter (augusti 2017) för bostadsrätter men det har sedan dess gått ner. Snittpriset för bostadsrätter i hela landet Sverige ligger i närheten av samma nivå som Haninge. Sverigesnittet är 40 707 kr per kvm. Bostadspriserna i Haninge är alltså strax under snittet i hela Sverige. Hur ser det då ut med mäklarnas mäklararvoden/provisioner i Haninge?  Skillnaden i städernas bostadspriser är större än skillnaden i mäklarnas provisioner/arvoden. Det beror på att mäklarna anpassar sina provisioner till stadens bostadspriser.
Om man kikar på snittprovisioner i procent så ligger Haninge högre än storstäderna. Kikar man istället i kronor räknat så ligger storstäderna högre. Nedan följer en lista på ungefärliga nivåer för mäklarnas arvoden.

Mäklararvode i Haninge

Exempel på normala och rimliga mäklararvoden i Haninge

 Bostadens pris  Normalt arvode i kronor  Normalt arvode i %
 1.000.000 kr  25.000 kr – 35.000 kr  3 %
 2.000.000 kr  40.000 kr – 50.000 kr  2,5 %
 3.000.000 kr  50.000 kr – 60.000 kr  2 %
 4.000.000 kr  55.000 kr – 70.000 kr  1,5 %
 5.000.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1,5 %
 6.500.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1 %
 Bostäder över 7 miljoner kr  90.000 kr – 120.000 kr  1 %

För friköpta hus, villor, radhus & fastigheter är provisionerna normalt 30-50 % högre eftersom mäklaren har mer ansvar och arbete med varje enskild försäljning.

Betala inte ett överpris för mäklarens tjänster

Nivåerna i exemplet ovan är inga exakta nivåer. De visar på ett ungefär hur mycket du får betala för att anlita en bra mäklare med god erfarenhet och kompetens i Haninge.
Det går alltid att hitta billigare alternativ men risken är då att du erhåller en lägre kvalitet på mäklaren & mäklartjänsten. Nivåerna ovan kan du nyttja till din fördel för att undvika att betala för mycket för mäklartjänsten. Du kan i princip alltid hitta en lika duktig mäklare med arvode/provision inom ovanstående nivåer.  Om den mäklare som du avser att anlita lämnar en offert med en skyhög provisions-/arvodesnivå bör du pruta. Se till att anlita en duktig mäklare till en rimlig mäklarprovision.

Hur ligger provisionsnivåerna i just ditt område?

Vill du ha ännu mer områdesspecifika nivåer gällande mäklararvoden i Haninge kan du nyttja den helt kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se.
Du fyller i dina uppgifter och får sedan hjälp att samla in offerter och att jämföra mäklarna i just ditt område. Offerterna kan du sedan använda för att välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten som Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

32 097 kr/kvm

12 månader (snittpris)

32 528 kr/kvm

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *