Mäklararvode i Göteborg

Bostadspriser Göteborg

I Göteborg ligger snittpriset på bostadsrätter på 50 073 kr per kvadratmeter idag (siffran uppdateras automatiskt så fort statistiken ändras). Det kan jämföras med snittet för hela Sverige som ligger på 44 015 kr. Göteborg ligger därmed en bra bit över snittet i Sverige.

Priser hus och lägenheter i Göteborg

Göteborg är Sveriges andra största stad. Både när vi ser på antal invånare i tätorten och då vi mäter stadsytan. Den som inte är född och uppvuxen i staden lockas dit på grund av jobb och en mycket god infrastruktur. Dessutom ligger Göteborg nära havet i en omgivning som är naturskön. Staden erbjuder ett rikt kulturliv och har också de bekvämligheter som barnfamiljer har behov av. Men på senare år är det inte lätt att få tag i en bostad i Göteborg och priserna stiger.

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se. Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.
Hittamäklare.se

Priserna i Göteborg stiger mycket

Under våren 2019 kom statistik som visade att Göteborg bostadspriser steg mest i landet. Detta innebar en helomvändning efter ett år då priserna faktiskt hade sjunkit. Sett ur ett längre perspektiv så rör det sig om en ökning på omkring 900 procent på 20 år. Det betyder att Göteborg är den svenska storstad vars bostadspriser har ökat mest under de senaste två decennierna.

En anledning till att priserna har stigit så markant är att de till en början var mycket låga. I takt med att många har valt att flytta till Göteborg har efterfrågan på bostäder ökat. Det har gått snabbt och det syns på statistiken för bostadspriser i Göteborg.

Det är inte bara Göteborgs centrum som efterfrågas av bostadssökande. Kranskommuner som Mölndal och Kungälv är mycket populära. De ligger till och med en aning över Göteborgs centrala delar vad gäller stigande priser med en prisutveckling på över 1000 procent under de senaste två decennierna.

En arbetarstad med hyresrätter

Om vi ser tillbaka på Göteborgs moderna historia kan vi kalla staden för en arbetarstad. Det är också anledningen till att fokusen länge låg på hyresrätter. Många av hyresrätterna omvandlades under 1990-talet till bostadsrätter. I nyare stadsdelar har man också valt att satsa mer på bostadsrätter.

Tag reda på vilken nivå provisionerna ligger på i just ditt område/stad

För att skapa en övergripande bild av vilka mäklararvoden som gäller i just din kommun bör du använda den helt kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se.
Du fyller i dina uppgifter och får sedan offerter från mäklarna i ditt område/kommun. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

51 124 kr/kvm

12 månader (snittpris)

50 073 kr/kvm

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *