Bostadspriser Skellefteå

I Skellefteå ligger snittpriset på bostadsrätter på 20 210 kr per kvadratmeter idag (siffran uppdateras automatiskt så fort statistiken ändras). Det kan jämföras med snittet för hela Sverige som ligger på 43 588 kr. Skellefteås priser på bostäder ligger alltså långt under det svenska snittet.

Priser på hus och lägenheter i Skellefteå

Under de senaste två decennierna har bostadspriserna i Skellefteå ökat. Villapriserna gick upp med omkring 230 procent. Men traditionellt sett är Skellefteå kommun mycket billigare att bo i jämfört med storstadsregioner som Stockholm. Skellefteå har länge kännetecknats av en sund bostadsmarknad där priserna på bostäder i relation till inkomst är högst rimlig.

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Mäklarofferter.se. Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Mäklarofferter.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.
Kom igång

Bostadspriser i Skellefteå framöver

Det finns flera faktorer som kan komma att påverka priserna på bostäder i Skellefteå under kommande år. Det satsas på nybyggnation, och om efterfrågan på bostäder kan mötas med dessa kan det leda till en prissänkning.

Samtidigt finns det lokala projekt som till exempel bygget av en batterifabrik som skulle kunna leda till ökad efterfrågan och därmed motsatt effekt. Intressant att notera om Skellefteå är att centrala såväl som omkringliggande områden är mycket populära.

Utanför centrala Skellefteå finns det flera bostadsområden som stiger i popularitet som till exempel:

  • Bergsbyn
  • Kåge
  • Ursviken
  • Byske
  • Burträsk
  • Boliden

Natur och mycket hus för pengarna lockar

Naturen lockar fler till Skellefteå. Familjer som vill bo nära naturen men ändå behöver närhet till en modern stad ser fördelarna med att bo i Skellefteå kommun. Med flera vild-älvar, över tusen sjöar och lång kuststräcka mot Östersjön är friluftslivet mycket aktivt.

Att Skellefteå dessutom erbjuder mycket hus för pengarna är också viktigt att beakta. Det i kombination med att regionen har flera tusen företag som ger jobb lockar fler att flytta hit. Det finns inte bara hus. Kommunen har också områden med lägenheter som Getberget och Erikslid.

Folk som bor i staden vill bo kvar. Det är inte ovanligt att pensionärer säljer sina hus och flyttar in i nybyggda lägenhetsområden i och omkring staden.

Lätt att ta sig fram

Det går många gånger bra att gå eller cykla. På kvällen kan det bli lite biltrafik på bron som går över älven i staden men även bilförare tar sig för det mesta lätt fram i Skellefteå kommun. Det finns också bussförbindelser mellan staden och kringliggande områden som fungerar mycket bra.

Tag reda på vilken nivå provisionerna ligger på i just ditt område/stad

För att skapa en övergripande bild av vilka mäklararvoden som gäller i just din kommun bör du använda den helt kostnadsfria hemsidan Mäklarofferter.se.
Du fyller i dina uppgifter och får sedan offerter från mäklarna i ditt område/kommun. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten Mäklarofferter.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

22 617 kr/kvm

12 månader (snittpris)

20 210 kr/kvm

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *