Mäklararvode i Lund

Lund ligger i Skåne och är en klassisk universitetsstad med ca 91.000 invånare i Lund tätort. Staden erbjuder ett av Sveriges största universitet, vilket innebär att en stor andel av befolkningen utgörs av studenter. Staden präglas därför till väldigt stor del av studentlivet.

I Lund är snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter på 39 944 kr per kvadratmeter. Detta kan jämföras med snittet för hela Sverige som ligger på 43 588 kr.
Det innebär att Lund faktiskt ligger precis under Sverigesnittet. Man kan därför tro att detta innebär att Lund har lägre mäklararvoden/provisioner än snittet men så är inte riktigt fallet.
Provisionen/arvodet som man betalar för att anlita en mäklare skiljer sig inte särskilt mycket från Malmö, Stockholm eller Göteborg. Konkurrensen mellan mäklarna pressar mäklarnas arvoden så att mäklarna oftast tar ungefär lika mycket betalt för en  lägenhet i centrala Lund som för en lägenhet i Malmö eller Stockholm, även om lägenheten kan vara över en miljon kronor dyrare i Stockholm.

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Mäklarofferter.se  Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Mäklarofferter.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.
Kom igång

Nuvarande snittprovisioner i kommunen

Villor

  • Snitt i procent: 2,8 %
  • Snitt i kronor: 78 236 kr
  • Median: 75 140 kr

Bostadsrätter 

  • Snitt i procent: 2,4 %
  • Snitt i kronor: 46 459 kr
  • Median: 43 430 kr

Mäklararvode i Lund

Exempel på normala och rimliga mäklararvoden i centrala Lund

 Bostadens pris  Normalt arvode i kronor  Normalt arvode i %
 1.500.000 kr  35.000 kr – 40.000 kr  2,5 %
 2.500.000 kr  40.000 kr – 50.000 kr  2 %
 3.500.000 kr  50.000 kr – 70.000 kr  2 %
 4.500.000 kr  55.000 kr – 75.000 kr  1,5 %
 5.500.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1,5 %
 6.500.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1 %
 Bostäder över 7 miljoner kr  90.000 kr – 120.000 kr  1 %

För friköpta hus, villor, radhus & fastigheter är provisionerna normalt 30-50 % högre eftersom mäklaren har mer ansvar och arbete med varje enskild försäljning.

Undvik att betala ett överpris för mäklaren

Exemplet ovan illustrerar en ungefärlig nivå på hur mycket du får betala för att anlita en duktig mäklare med tillräcklig erfarenhet och kompetens i centrala Lund.
Det går alltid att hitta billigare alternativ men då finns det en risk att man får en lägre kvalitet på mäklartjänsten och en mindre kompetent mäklare. Exemplet kan vara bra att ha i åtanke för att slippa att betala för mycket för tjänsten. Det finns alltid mäklare som försöker ta orimligt mycket betalt men du kan i princip alltid hitta en lika duktig mäklare inom ovanstående nivåer.  Om den mäklare som du vill anlita lämnar en offert med högre provision/arvode än nivåerna ovan bör du pruta. Du kan med största sannolikhet få den mäklaren att göra samma jobb för en lägre mäklarprovision. Det finns alltid möjlighet att pruta hos mäklarna.

Tag reda på vilken nivå provisionerna ligger på i just ditt område/stad

För att skapa en övergripande bild av vilka mäklararvoden som gäller i just din kommun bör du använda den helt kostnadsfria hemsidan Mäklarofferter.se
Du fyller i i dina uppgifter och får sedan offerter från mäklarna i ditt område/kommun. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten Mäklarofferter.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

41 134 kr/kvm

12 månader (snittpris)

39 944 kr/kvm

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *