Mäklararvode Eskilstuna

I Eskilstuna ligger snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter på 23 485 kr.
Snittet i hela landet Sverige för bostadsrätter är 44 015 kr. Priserna i Eskilstuna är därmed en bra bit under det Sverigesnittet.
Hur ser det då ut med mäklarnas mäklararvoden/provisioner i Eskilstuna? Skillnaden i städernas bostadspriser är större än skillnaden i mäklarnas provisioner.
Det beror på att mäklarna anpassar sina provisioner till stadens prisnivåer på bostäderna. Mäklarnas marknadsföring osv är oftast ungefär lika stora för mäklarna i storstan som för mäklarna i mindre städer. I storstäderna är konkurrensen stenhård mellan mäklarna. I mindre städer är den oftast lite mindre. Mäklarnas provisioner är högre i Eskilstuna än i storstaden om man endast tittar på procenten men i kronor räknat så är snittprovisionerna högre i storstäderna. Nedan följer en lista på normala nivåer för mäklarnas arvoden.

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se  Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.
Hittamäklare.se

Nuvarande snittprovisioner i kommunen

Villor

  • Snitt i procent: 2,3 %
  • Snitt i kronor: 57 856 kr
  • Median: 55 966 kr

Bostadsrätter 

  • Snitt i procent: 3,2 %
  • Snitt i kronor: 31 325 kr
  • Median: 29 960 kr

Mäklararvode i Eskilstuna

Exempel på normala och rimliga mäklararvoden i Eskilstuna:

 Bostadens pris  Normalt arvode i kronor  Normalt arvode i %
 1.000.000 kr  25.000 kr – 35.000 kr  3 %
 2.000.000 kr  40.000 kr – 50.000 kr  2,5 %
 3.000.000 kr  50.000 kr – 60.000 kr  2 %
 4.000.000 kr  55.000 kr – 70.000 kr  1,5 %
 5.000.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1,5 %
 6.500.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1 %
 Bostäder över 7 miljoner kr  90.000 kr – 120.000 kr  1 %

För friköpta hus, villor, radhus & fastigheter är provisionerna/arvodena normalt 30-50 % högre eftersom mäklaren har mer ansvar och arbete med varje enskild försäljning.

Undvik att betala ett överpris för mäklaren

Nivåerna i i exemplet visar ungefärliga nivåer för hur mycket du får betala för att få en duktig mäklare med tillräcklig erfarenhet och kompetens i Eskilstuna.
Det går i nästan alltid att hitta billigare alternativ men risken är då att du får en lägre kvalitet på mäklaren & mäklartjänsten. Exemplet ovan hjälper dig undvika att betala onödigt mycket för mäklartjänsten. Se upp för mäklare som försöker ta orimligt mycket betalt. Du kan i princip alltid hitta en lika duktig mäklare inom ovanstående nivåer.  Om den mäklare som du vill anlita lämnar en offert med en för hög provisions-/arvodesnivå bör du pruta så mycket det går. Se till att anlita en duktig mäklare till en rimlig mäklarprovision.

Tag reda på vilken nivå provisionerna ligger på i just ditt område/stad

För att skapa en övergripande bild av vilka mäklararvoden som gäller i just din kommun bör du använda den helt kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se
Du fyller i i dina uppgifter och får sedan offerter från mäklarna i ditt område/kommun. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

24 855 kr/kvm

12 månader (snittpris)

23 485 kr/kvm

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *