Bostadspriser Mölndal

I Mölndal ligger snittpriset på bostadsrätter på 43 749 kr per kvadratmeter idag (siffran uppdateras automatiskt så fort statistiken ändras). Det kan jämföras med snittet för hela Sverige som ligger på 43 588 kr. Mölndals priser på bostäder ligger alltså strax över det svenska snittet.

Priser på hus och lägenheter i Mölndal

Det finns flera viktiga fördelar med att bo i Mölndal. Många som flyttar hit gör det för att de ser att bostadspriserna i Mölndal ger mycket hem för pengarna. Detta gäller både bostadsrätter och villor. För den som jobbar i göteborgsområdet kan det också finnas en fördel med att slippa lägga pengar på trängselavgifter.

Under de senaste 20 åren har bostadspriser i Mölndal ökat. Bostadsrätternas priser har gått upp med över 1200 procent och villapriserna har stigit med omkring 400 procent.

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Mäklarofferter.se. Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Mäklarofferter.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.
Kom igång

Nära till Göteborg

Mölndal är en egen kommun men ofta så upplevs staden som en del av Göteborg. Det beror på att Mölndal under senare år har börjat växa samman med Göteborg. Den som inte vet kanske inte ens märker att en gata faktiskt ligger på den andra sidan kommungränsen.

Med pendeltåg är det inte mer än fem till tio minuter från vissa delar av kommunen in till centrala Göteborg. Det innebär att de som jobbar i Göteborg kan se stora fördelar med att bosätta sig i Mölndals olika områden.

En stadskärna som växer

Stadskärnan i Mölndal består av innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn. Det här är delar där bostadspriser i Mölndal traditionellt sett är högre helt enkelt för att det är svårare att få tag i en bostad.

Under senare år är det mycket på gång i centrala Mölndal. Det byggs och man satsar på att skapa en tät och sammanhållen stadskärna. Det räknas bli många fler bostäder och det kan vara något som kan påverka priserna på bostäderna. Samtidigt kan det ju förstås tänkas att efterfrågan stadigt ökar. Särskilt med tanke på att Mölndal satsar en hel del på sin framtidsvision för kommunen.

Mölndal kommun ser fördelen med närheten till Göteborg men jobbar också aktivt med att skapa en egen unik plats i regionen. Det satsas på företagande för att skapa fler arbetstillfällen. Med olika typer av samarbeten ser man till att stärka regionen.

Tag reda på vilken nivå provisionerna ligger på i just ditt område/stad

För att skapa en övergripande bild av vilka mäklararvoden som gäller i just din kommun bör du använda den helt kostnadsfria hemsidan Mäklarofferter.se.
Du fyller i dina uppgifter och får sedan offerter från mäklarna i ditt område/kommun. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten Mäklarofferter.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

44 755 kr/kvm

12 månader (snittpris)

43 749 kr/kvm

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *