Mäklararvode Huddinge

Huddinge är Sveriges ca fjortonde största stad och det är en stad med fina bostäder. Snittpriset per kvadratmeter för bostadsrätter i Huddinge ligger på 38 816 .
Som högst var snittpriset uppe på ca 41.000 kr per kvadratmeter (juli 2017) för bostadsrätter men det har sedan dess gått ner. Snittpriset för bostadsrätter i hela landet Sverige ligger i närheten av samma nivå som Huddinge. Sverigesnittet är 42 341 kr per kvm (dessa snittpriser hålls uppdaterade så att de är korrekta).
Bostadspriserna i Huddinge är alltså på nästan samma nivå som snittet i hela Sverige. Hur ser det då ut med mäklarnas mäklararvoden/provisioner i Huddinge?
Provisionen/arvodet skiljer sig inte jättemycket åt i kronor räknat om man jämför Huddinge med till exempel storstäderna Malmö, Stockholm eller Göteborg.
Skillnaden i städernas bostadspriser är större än skillnaden i mäklarnas provisioner/arvoden. Det beror på att mäklarna anpassar sina provisioner till stadens bostadspriser.
Procentuellt är mäklarnas provisioner ungefär desamma i Huddinge än i storstäderna och även när man räknar i kronor så skiljer det sig inte jättemycket åt.
Nedan följer en lista på ungefärliga nivåer för mäklarnas arvoden.

Jämför mäklararvoden i just din kommun

Provisionerna kan skilja sig mellan olika områden och olika kommuner. För att få en tydlig överblick kring vad mäklarna kan erbjuda i form av tjänst och arvode i just ditt område kan du använda den kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se  Du fyller i dina uppgifter och utan att förbinda dig till något så hjälper de dig att samla in offerter och att jämföra de olika mäklarna i din kommun. Dessa offerter kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om provisionen/arvodet. Tjänsten som Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.
Kom igång

Nuvarande snittprovisioner i kommunen

Villor

  • Snitt i procent: 1,6 %
  • Snitt i kronor: 88 056 kr
  • Median: 75 021 kr

Bostadsrätter 

  • Snitt i procent: 2,1 %
  • Snitt i kronor: 51 751 kr
  • Median: 45 300 kr

Mäklararvode i Huddinge

Exempel på normala och rimliga mäklararvoden i Huddinge

 Bostadens pris  Normalt arvode i kronor  Normalt arvode i %
 1.000.000 kr  25.000 kr – 35.000 kr  3 %
 2.000.000 kr  40.000 kr – 50.000 kr  2,5 %
 3.000.000 kr  50.000 kr – 60.000 kr  2 %
 4.000.000 kr  55.000 kr – 70.000 kr  1,5 %
 5.000.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1,5 %
 6.500.000 kr  65.000 kr – 85.000 kr  1 %
 Bostäder över 7 miljoner kr  90.000 kr – 120.000 kr  1 %

För friköpta hus, villor, radhus & fastigheter är provisionerna normalt 30-50 % högre eftersom mäklaren har mer ansvar och arbete med varje enskild försäljning.

Betala inte ett överpris för mäklarens tjänster

Nivåerna i exemplet ovan är inga exakta nivåer. De visar på ett ungefär hur mycket du får betala för att anlita en bra mäklare med god erfarenhet och kompetens i Huddinge.
Det går alltid att hitta billigare alternativ men risken är då att du erhåller en lägre kvalitet på mäklaren & mäklartjänsten. Nivåerna ovan kan du nyttja till din fördel för att undvika att betala för mycket för mäklartjänsten. Du kan i princip alltid hitta en lika duktig mäklare med arvode/provision inom ovanstående nivåer.  Om den mäklare som du avser att anlita lämnar en offert med en skyhög provisions-/arvodesnivå bör du pruta. Se till att anlita en duktig mäklare till en rimlig mäklarprovision.

Tag reda på vilken nivå provisionerna ligger på i just ditt område/stad

För att skapa en övergripande bild av vilka mäklararvoden som gäller i just din kommun bör du använda den helt kostnadsfria hemsidan Hittamäklare.se
Du fyller i i dina uppgifter och får sedan offerter från mäklarna i ditt område/kommun. Offerterna kan du sedan använda när du skall välja mäklare samt förhandla om mäklararvodet med den mäklare som du vill anlita. Tjänsten Hittamäklare.se erbjuder är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du fyller i dina uppgifter.

3 månader (snittpris)

40 259 kr/kvm

12 månader (snittpris)

38 816 kr/kvm

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *